Organització


HORARI D’ASSISTÈNCIA
L’horari lectiu d’Educació Infantil i Primària és de 9h a 12.30h del matí i de 15h a 16.30h de la tarda.
El dia 22 de desembre i del 11 al 22 de juny es farà jornada continuada de 9h a 13h.


La porta s’obrirà uns minuts abans i es tancarà uns minuts després d’aquestes hores, coincidint amb una música.
Els pares de P3, P4 i P5 acompanyaran i recolliran els seus fills a l’entrada de les classes.

Els alumnes de Primària entraran per la porta del pati i els pares els recolliran al pati davant de la porta assignada a cada curs.
Pels alumnes de P3 a 2n si la persona que ve a recollir-los no és l’habitual, caldrà comunicar-ho a la tutora. A partir de 3r, prèvia autorització, els alumnes podran marxar sols.
Si un alumne arriba tard, els pares no podran entrar  a les classes i lliuraran el seu fill a la Sra. Conserge. En cas que el retard sigui de més de 10 minuts els alumnes d’Educació Primària no podran entrar a la classe i restaran en una aula amb una persona responsable fins l’inici de la següent classe.
En cas de retard en la recollida d’alumnes es trucarà a les famílies i si no es localitzen o el retard és reiterat, s’aplicarà el protocol de custòdia a la Policia Local de la Roca.

Si per algun motiu un nen/a no assisteix a classe, cal que ho comuniqui per telèfon i quan s’incorpori ho notifiqui per escrit a la tutora. Es fa un seguiment dels casos d’absentisme escolar conjuntament     amb els Serveis Socials de l’Ajuntament.

L’horari del pati és d’11h a 11.30h.


VISITES A L’ESCOLA

És important assistir a totes les reunions i entrevistes que es convoquin a l’escola. Les tutores rebran els pares dins les hores establertes, amb citació prèvia, menys quan, per algun motiu especial, es concertin en un altre moment.
L’horari de visita de les tutores és els divendres de 12.30h a 13.30h.
Les visites amb la direcció s’atendran els dilluns de 15h a 16h i els divendres de 11.30h a 12.30h, amb citació prèvia.